postheadericon Debatmøde om EU og fødevarerne

Er den danske fødevaredebat provinsiel? Aktive Forbruger afholdt et fyraftens debatmøde i København den 13. oktober 2006 om den danske fødevaredebat i europæisk perspektiv.

Hvad betyder EU for den danske fødevarepolitik og fødevaresikkerhed?

Hvordan er den danske fødevaredebat i forhold til den europæiske?

Hvad er vigtigt for de østeuropæiske forbrugere?

Den danske debat om fødevarer og fødevaresikkerhed fylder meget i det offentlige rum. Ofte drejer debatten sig om regler og afgørelser fra EU som har direkte betydning for fødevarerne og fødevaresikkerheden, som fx når EU vil tillade nitrit i økologisk kød eller ændre reglerne for at tilsætte vitaminer til usunde fødevarer.

Men fælles EU regler må nødvendigvis tage hensyn til de forskellige fødevare politiker og prioriteringer som findes i alle EUs medlemslande. Desværre tager den danske debat ofte et snævert udgangspunkt i rent danske forhold og mangler et europæisk udsyn som kan kvalificere og tilføje væsentlige nuancer til debatten. 

Oplægsholderne:

Dan Jørgensen.

Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Medlem af Parlamentets udvalg for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Gitte Gross. 

TV2 Go'morgen Danmarks fødevare-ekspert

Leder af SUHR'S videncenter 

Bogomil Nikolov.

President for the Bulgarian National Consumers Association 

Rasmus Kjeldahl.

Formand for BEUC – the European Consumers Organisation.

& Direktør for Forbrugerrådet