postheadericon EU Parlamentet skærper krav til gensplejsning

Danmarks Aktive Forbrugere (DAF) - er glade for at EU-Parlamentet den 3. juli vedtog en række skærpede krav til sporbarhed og mærkning af gensplejsede varer.

"Det er glædeligt at parlamentets flertal vælger at lytte til forbrugernes skepsis over for gensplejsede varer, og nu forlanger at gensplejsede varer skal kunne spores, og skal mærkes - også selvom det er foder til dyr", siger Jeppe Juul Kampagneleder i DAF. Han er yderligere begejstret for at den såkaldte bagatelgrænse for gensplejsede ingredienser, nedsættes fra 1% til 0,5%. Dette betyder at ingredienser med et gensplejset indhold under denne grænse ikke skal mærkes.

"EU-Parlamentet sender hermed et tydeligt signal til virksomheder om, at bagatelgrænsen ikke skal være en sjuske grænse, men i stedet en grænse hvorman som virksomhed bliver nødt til at anstrenge sig seriøst for at friholde sine produkter fra gensplejset indhold", siger Jeppe Juul.og fortsætter:

"Det er tydeligt at gensplejsning i fremtiden ikke skal betragtes som simpel teknik, men som en særskilt produktionsmetode, hvor der er indbygget voldsomme risici for natur, miljø og menneskers sundhed", siger Jeppe Juul.DAF beklager samtidig, at dyr fodret med gensplejset foder fortsat ikke skal mærkes.