postheadericon Stråforkortere i OTA Solgryn?

Danmarks Aktive Forbrugere (DAF) fik i 2001 foretaget en undersøgelse af indholdet af stråforkortere (Chlormequat) i OTA Solgryn. Undersøgelsen viste at OTA Solgryn indeholdt mellem 2.0 og 1.5 mg Chlormequat pr. kg havregryn. Den efterfølgende presseomtale af undersøgelsen bevirkede at Quaker Oats Scandinavia i begyndelsen af 2002 besluttede at OTA Solgryn fremover ikke ville være behandlet med stråforkortningsmidler.

I Juli 2002 udsendte DAF og Quaker Oats Scandinavia en fælles pressemeddelelse hvor DAF roser Quaker for beslutningen. Ligesom det begynder at fremgå af OTA Solgryn pakkerne at de består af "Havre dyrket uden brug af stråforkortere", Quaker Oats Scandinavia iværksætte også en længerevarende TV-Reklame-kampagne med samme budskab.

På baggrund af ovenstående blev DAF noget forundrede over at Fødevaredirektoratets har målt et indhold af Chlormequat på 0.02 mg/kg i en pakke OTA Solgryn.

DAF har den 01-07-2004 kontaktet Quaker Oats Scandinavia og fået nedenstående forklaring fra Christian Boas Linde, Market Manager, Denmark: "OTA og jeg personligt er yderst kede af den fejl, der er sket. Efter at vi skiftede til at anvende havre dyrket uden brug af stråforkortere, har vi etableret et omfattende separations- og kvalitetskontrolsystem, hvor kornet bliver testet, før det kommer ind i produktionen og igen som færdigt produkt.

Siden vi gik over til brug af havre dyrket uden brug af stråforkortere, har vi ikke kunnet konstatere fejl.Vore analyser bliver foretaget af et uafhængigt analyseinstitut, og skulle de finde spor af stråforkortere, vil havren blive afvist, inden den kommer ind i produktionen. Men Fødevaredirektoratet har fundet meget små rester (0,02 milligram) af stråforkorter i en enkelt pakke Solgryn, og det beklager vi dybt. Vi vil gøre alt for at finde ud af, hvor fejlen er opstået og få den rettet".

Efter DAFs opfattelse er den fundne mængde stråforkorter så lille at Quaker Oats Scandinavia's forklaring om at fundet skyldes en fejl virker rimelig. DAF har desuden fået oplyst at Quaker Oats Scandinavia fremover vil foretage flere tests for at sikre at problemet ikke opstår igen.