postheadericon Frihed og fairness for Fyffes arbejdere!

fyffes bananerBanan og frugtimportøren Fyffes hvis bananer og ananas bl.a sælges i Netto, Super Brugsen og Meny supermarkeder er ansvarlig for alvorlige krænkelser af arbejdstagerrettigheder i deres leverandørkæde, herunder manglende betaling af mindsteløn og arbejdsløshedsforsikring. Ligeledes er deres arbejdere blevet udsat for giftige kemikalier.

En global alliance organisationer og fagforeninger - herunder Aktive Forbrugere - opfordrer derfor i en ny kampagne Fyffes til at udarbejde og gennemføre en global virksomhedspolitik som kan sikre overholdelsen af arbejdernes rettigheder i hele deres leverandørkæde, herunder retten til blive medlem af uafhængige fagforeninger som Fyffes skal anerkende og engagere sig i kollektive forhandlinger med.

Fyffes Kampagne logoFyffes er den største importør af bananer til Europa, og blandt de største i verden for søde ananas og vintersæson-meloner. Men beviser indsamlet fra to af Fyffes datterselskaber: ANEXCO i Costa Rica (Ananas) og Suragroh i Honduras (Meloner) - viser alvorlige krænkelser af arbejdstagerrettigheder, herunder manglende betaling af mindsteløn og arbejdsløshedsforsikring. Den manglende betaling anslås at være omkring 20 millioner DKK. Ligesom arbejderne udsættes for farlige kemikalier; manglende respekt for foreningsfriheden, herunder trusler, chikane og fyring af fagforeningsmedlemmer; samt blokering kollektive forhandlingsprocesser.

Den britiske NGO Banana Link og The Internationale Union for Foodworkers (IUF) har anklaget Suragroh for brud på Storbritanniens 'Ethical Trading Initiative' kodeks for manglende anerkendelse af fagforeninger og leveløn, og for afvisning af at deltage i lokal mægling for at afhjælpe problemerne. Det Honduranske arbejdstilsyn har også opdaget manglende betaling af mindsteløn og andre lovpligtige ydelser. En rapport fra det amerikanske Department of Labor i 2015 bekræftede påstande om, at Suragroh har undladt at betale mindsteløn, samt en lang liste over andre overtrædelser.

Arbejderne er også udsat for farlige kemikalier uden tilstrækkelig beskyttelse. I december 2015 blev omkring 100 kvinder forgiftet. 14 af dem blev indlagt, efter at de befandt sig i vindretningen for herbicid og klorsprøjtning fra et tilstødende område.

I mellemtiden har dialogen mellem ANEXCO og det Costaricanske arbejdsministerium ikke fået skabt et forum hvor de lokale fagforeninger kan forhandle med ANEXCO ledelse og Fyffes, og de lokale fagforeninger indberetter fortsat manglende overholdelse af grundlæggende arbejdstagerrettigheder som ellers er garanteret i Costa Rica lovgivning

- "Fyffes må tage ansvar for, at sikre at deres lokale ledelser i Costa Rica og Honduras anerkender og indgår i forhandlinger i god tro med lokale fagforeninger, og at hele virksomheden respekterer foreningsfrihed og overenskomstforhandlinger på alle niveauer", Siger IUFs generalsekretær, Ron Oswald.

Krænkelserne af rettighederne af ANEXCO er allerede fokus for en igangværende kampagne iværksat af netværket Make Frugt Fair! i Europa i september 2015. De centrale krav om respekt for arbejdstagerrettigheder og stop for chikane og diskrimination af fagforeningsmedlemmer er endnu ikke opfyldt.

Begge sager viser klart, at Fyffes også er i strid med OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder for at manglende "Respekt for retten til at deres ansatte kan lade sig repræsentere af fagforeninger".

Samtidig med at Fyffes opfordres til at respektere arbejdstagernes rettigheder i forsyningskæderne, så opfordrer kampagnen også Fyffes til at stoppe diskrimination af fagforeningsmedlemmer på ANEXCO og Suragroh, at anerkende fagforeninger i begge datterselskaber og til at engagere sig i kollektive forhandlinger med disse fagforeninger, sådan at arbejderne får mulighed for at være repræsenteret i forhandlingerne om løn og arbejdsvilkår på plantagerne.

Trods Fyffes 'påstande på deres hjemmeside at"if something isn't working, we change the way we do it" så har selskabet konsekvent undladt at tage ansvar i Costa Rica og Honduras.

Ingen virksomhed, især ikke en virksomhed der hævder at respektere FN's retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv, bør profiterer af de forfærdende forhold de udsætter arbejderne i bunden af deres forsyningskæde for.

- "Fyffes bekender sig til" at respektere, beskytte og afhjælpe menneskerettigheder ". . De mennesker i Fyffes forsyningskæder uden arbejde og som kæmper for at overleve, fordi de vovede at tilslutte sig en fagforening, ville sætte spørgsmålstegn ved styrken af denne forpligtelse", siger Jacqui Mackay fra Banana Link
 

Hjælp Fyffes arbejdere!

Klik her for at underskrive en e-mail til Fyffes bestyrelsesformand, David McCann, og bede virksomheden om at tage affære.
 

Banana Link er en lille non-profit kooperativ, grundlagt i 1996, der arbejder for en social retfærdig, miljøvenlig og økonomisk rentabel bananindustri. Banana Link er baseret i england og arbejder tæt sammen med latinamerikanske banan-arbejdstageres fagforeninger, småbønder i Caribien og civilsamfundet i Europa og USA, www.bananalink.org.uk

Make Fruit Fair! Kampagnen samler nitten organisationer fra hele verden. NGO'er fra Europa arbejder i tæt samarbejde med små landbrugsorganisationer og plantage fagforeninger fra Afrika, Latinamerika og Caribien for at forbedre leve- og arbejdsvilkårene for hundredtusinder af mennesker, der dyrker, plukker og pakker tropisk frugt, som vi køber i vores butikker hver dag, www.makefruitfair.org 


Alliancen af organisationer, der støtter kampagnen:

 • ActionAid France-Peuples Solidaires, Frankrig
 • Aktive Forbrugere, Danmark
 • Alianza por la Solidaridad , Spanien
 • Asociaţia Mai Bine, Rumænien
 • BanaFair, Tyskland
 • Banana Link, UK
 • CEEE Zivica, Slovakiet
 • Ekumenická Akademie, Tjekkiet
 • Fako Landbrugs Workers Union, Cameroun
 • Focus, forening for bæredygtig udvikling, Slovenien
 • Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (Køb ansvarligt Foundation), Polen
 • Fremtidige Worlds center , Cypern
 • GERT, Bulgarien
 • GMB Union, UK
 • Green Liberty, Letland
 • Instituto Marques de Valle Flôr (IMVF), Portugal
 • International Labor Rights Forum, USA
 • International Union of Foodworkers
 • Koperattiva kummerc Gust, Malta
 • La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales