postheadericon Krav om bindende EU regler om kontrol med udnyttelse af arbejdere og åbenhed i den globale tekstilindustri

EP 720xDen 27. april 27, 2017 godkendte Europa-Parlamentet med stort flertal Betænkningen: 'EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren". Dermed presser Europa Parlamentet på for bindende EU-regler om kontrol med udnyttelse af arbejdere i den globale tekstilindustri og om obligatorisk åbenhed i leverandørkæderne. Der var 505 stemmer for, 49 imod og 57 undladelser.

Samme dag sendte 78 Europæiske civilsamfundsorganisationer - herunder Aktive Forbrugere - et fælles åbent brev til Europa-Kommissionen som støtter kravet om mere åbenhed.

Tekstilarbejdere rundt om i verden, hvoraf mange er unge kvinder og børn, lider under lange arbejdsdage, lave lønninger, usikkerhed, vold og farlige forhold.

Europa-Parlamentet anmoder nu Europa-Kommission om fremsætte et lovforslag om et bindende 'due diligence' (rettidig-omhu) system baseret på OECD-retningslinjerne for 'due diligence' i tøj og sko sektoren og i stil med dem, der er lavet for de såkaldte blodmineraler, og som dækker hele forsyningskæden.

Europa-Parlamentet anmoder også Kommissionen om at iværksætte et initiativ omkring åbenhed i leverandørkæderne med obligatoriske offentliggørelse af produktionssteder. Ligesom det understreger behovet for at indsamle og offentliggøre omfattende data om resultaterne af virksomhedernes bæredygtighedsarbejde. Bl.a. gennem udarbejdelse af fælles definitioner og standarder for en ensartet indsamling og sammenstilling af statistiske import data.

Europa-Parlamentet fremfører tillige at EU skal sikre, at tekstileksporterende lande med præferenceadgang til det europæiske marked overholder forpligtelser og procedurer for bæredygtige tekstiler, samtidig med, at medlemslandene bør fremme arbejdernes 'rettigheder' i deres forbindelser med samarbejdslande. ligesom mærkning af tøjet bør gøre de "samfundsmæssige konsekvenser af produktionen" tydelige for forbrugerne.

Klik her for at læse betænkningen om EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren

79 Europæiske NGO'ere presser Europa-Kommission
I overensstemmelse anmodningen fra Europa-Parlamentet så sendte 78 civilsamfundsorganisationer - herunder Aktive Forbrugere - den 27. april et fælles åbent brev til Europa-Kommissionen som kræver, at virksomheder offentliggør, på en regelmæssig basis, navne, adresser og kontaktoplysninger på alle produktionsenheder og forarbejdningsanlæg i deres forsyningskæde.

Klik her for at læse brevet til Europa-Kommission (PDF format)