postheadericon LAS det miljøskadelige kemikalie i vaskemidler

Fra februar 2000 til februar 2001 kørte Danmarks AktiveForbrugere (DAF) en kampagne mod det miljøskadeligekemikalie LAS, der bl.a.findes i vaskemidler. LAS er på Miljøstyrelsens liste over uønskede kemikalier. Kampagnen har været medvirkende til, at de este vaskemidler på det danske marked nu ikke længere indeholder LAS.

Specifikt rettede kampagnen sig imod den internationalevirksomhed Procter & Gamble (PG), der bl.a. producerer det kendte vaskepulver Ariel, som indtil februar 2001 indeholdt LAS. PG afviste, trods kritik fra Miljøstyrelsen og forskellige miljøorganisationer, at introducere miljømærket Ariel uden LAS - eller som i det mindste at udelade LAS i produkter til det danske marked. Dette skete på trods af, at PG i ere år har haft en svensk produktion af miljømærket Ariel, der ikke indeholder LAS, og som de sælger til de svenske forbrugere. Endvidere afviste PG at deklarere LAS på Ariel pakkerne.

DAFs kampagne havde flere formål:

1)  At presse PG til at nedsætte miljøbelastningen ved at introducere miljømærket Ariel på det danske marked er ved i det mindste at droppe LAS

2)  At sætte fokus på brugen af miljøbelastende vaskemidler og på at der ndes mindre miljøbelastende alternativer i og på at derndes mindre miljøbelastende      alternertiver i form af miljømærkede vaskemideler. 

3)  At sende et signal til alle de virksomheder, der anvenderstoffer, som står på Miljøstyrelsens liste over uønskede kemiske stoffer omat deres produkter i          stedet bør indeholde mindre miljøbelastende stoffer.

For at sætte fokus på problemet med LAS i Ariel, iværksatte DAF fra februar 2000 en lang række kampagneaktiviteter rettet mod PG: opsætning af kampagneplakater i København og Nordjylland, uddeling af løbesedler i butikkerne, mærkning af Ariel i butikkerne og aktioner ved PGs kontorer i Århus og København.Endvidere udarbejdede DAF et for adresseret postkort i 10.000 eksemplarer med en fortrykt appel til PG om at introducere miljømærket Ariel uden LAS på det danske marked. Postkortet blev uddelt til forbrugerne af DAFs 800 aktive medlemmer.DAFs lokale netværk i Nordjylland deltog aktivt i kampagnen, bl.a. ved uddeling af løbesedler og postkort i Aalborg og deltagelse i aktionen ved PGs kontor i Århus.

DAFs aktiviteter kom samtidig med og i forlængelse af en række andre initiativer fra miljø - og forbrugerorganisationer,herunder Danmarks Naturfredningsforening og Grøn Information, der også havde søgt at sætte fokus på Ariel og andre vaskemidlers miljøbelastning. Også FDB havde kritiseretog demonstrativt parallelimporteret et parti miljømærket Ariel fra Sverige. Kæden promoverede desuden deres egne svanemærkede LAS-fri vaskepulver mærker: BlueCare og Tusindfryd.

I løbet af 2000 faldt salget af Ariel markant og i februar 2001 meddelte PG, at de droppede LAS i alle deres produkter. DAF kontaktede herefter vaskemiddelproducenten Lever Farbergé, som bl.a. producerer OMO, og k at vide at også deres vaskepulvere fremover vil blive produceret uden LAS.Der er således fra foråret 2001 praktisk talt ikke nogle vaskemidler tilbage på det danske marked, som indeholder LAS.

DAF opnåede med kampagnen både konkrete miljøforbedrende resultater og satte også fokus på brugen af miljøbelastende kemikalier. Kampagnen viste, at det kan være meget virksomt, når detailhandel, offentlige myndigheder samt miljø- og forbrugerorganisationer informerer om miljøproblemer og samtidigt lægger pres på virksomheder for at få dem til at ændre adfærd. Selv store og internationale virksomheder som PG må bøje sig for kritik, når den er begrundet og vedholdende nok.