postheadericon Sprøjtegifte til privat brug

Danmarks Aktive Forbrugere (DAF) kørte fra 1997 til 1999 en kampagne mod salg af sprøjtegifte til privat brug. Det primære fokus var sprøjtegiftene Roundup og Plænerens, som der er fundet spor af i adskillige grundvandsboringer. Kampagnen fokuserede på butikskæden Matas og andre forhandlere af sprøjtegifte. Konkret resulterede kampagnen i, at Matas og FDB stoppede salget af Plænerens. 

Kampagnen startede i efteråret 1997, hvor DAF forsøgte at få en dialog i gang med Matas om deres salg af sprøjtegifte. Matas afviste at stoppe salg af sprøjtegifte, som det ikke ikke er eksplicit ulovligt at sælge.

DAF indledte derfor i 1998 en kampagne rettet direkte mod Matas, som bl.a. omfattede aktioner ved Matas-butikker,kritisk gennemgang af Matas markedsføringsmetoder.

Samtidigt med kampagnen mod Matas henvendte DAF sig til FDB, som i marts 1999 meddelte, at de ville melde Plænerens ud af sortimentet, men at man ville sælge den Plænerens ud, som allerede fandtes i butikkerne.Efter mere end et års kampagne indgik DAF og Matas i 1999 en aftale om, at Matas skulle stoppe salget af Plænerens. Matas ville dog ligesom FDB sælge den plænerens som allerede var indkøbt til deres butikker.

Derefter blev kampagnens fokus rettet mod byggekæden Silvan, som også sælger sprøjtegifte. DAF forsøgte i første omgang at indlede en dialog med Silvan, men de var afvisende, og DAF udførte derfor aktioner ved en række Silvan butikker over det meste af Danmark. Aktionerne k dog ikke Silvan til at stoppe salget af sprøjtegifte.Kampagnen mod sprøjtegifte til privat brug har konkret betydet, at FDB og Matas har stoppet salget af den miljømæssigt mest problematiske sprøjtegift: Plænerens.

Kampagnen blev omtalt i medierne og har dermed også medvirket til at sætte fokus på den private brug af sprøjtegifte, ligesom den har sendt et kraftigt signal til forhandlere af sprøjtegifte og andre miljøskadelige kemikalier om at tage ansvar for de produkter de sælger.

Fakta om privat brug af sprøjtegift.

I private haver bruges der hovedsageligt sprøjtegiftene RoundUp til at fjerne ukrudt og Plænerens til at fjerne f.eks mos i græsplæner. Derudover bruges der nogle forskellige gifte mod insekter.

RoundUp indeholder Glyphosat og er en af de mest brugte sprøjtegifte. Det fremstilles af kemikalieproducenten Monsanto, som er kendt for at have udviklet en gensplejset sojabønne, der er resistent overfor netop RoundUp. RoundUp er ikke blandt de giftigste sprøjtemidler men de enorme mængder, der anvendes hvert år, gør midlet til et relativt stort problem, der giver anledning til bekymring.

Plænerens indeholder bl.a. kemikalierne dichlorprop-p og MCPA . Plænerens er et meget giftigt ukrudtsmiddel, der er fundet adskillige gange i grundvandsboringer og det kan i det hele taget give alvorlige skader på vandmiljøet. Med lidt omtanke kan det sagtens lade sig gøre at holde en privat have uden brug af sprøjtegifte.

Miljøminister Svend Auken har i ere år forsøgt at forbyde sprøjtegifte til privat brug, men grundet EU-regler har det ikke været muligt.