postheadericon Bestråling skaber giftige stoffer

En ny undersøgelse viser, at bestråling af fedtholdige fødevarer skaber giftige stoffer. Undersøgelsen, der er lavet af et fransk-tysk forskerhold, er delvist finansieret af EU og kommer kun kort tid førend EU-parlamentet den 17. december skal stemme om at tillade flere bestrålede varer i EU.

- "Der er tale om en bombe under kommissionens forslag om at tillade flere typer bestrålede varer i EU", siger Klaus Melvin Jensen kampagneleder i Danmarks Aktive Forbrugere (DAF).

Kommissionen har foreslået, at listen over varer der må bestråles udvides betydeligt. I dag er det kun krydderier, der bestråles og sælges i hele EU.

- "Det er absurd, at man i det hele taget overvejer at udvide listen. Bestråling af almindelige fødevarer bruges kun til at dække over dårlige, fordærvede fødevarer. Og nu hvor EU's egen forskning skaber seriøs tvivl om det sundhedsmæssigt forsvarlige i at bestråle fødevarer, er der al mulig grund til ikke at bestråle yderligere", siger Klaus Melvin Jensen.

Det har i mange år været kendt, at der udvikles unikke stoffer (2-ACB) ved bestråling af fedtholdige fødevarer. Disse stoffer er aldrig fundet andre steder end i bestrålet mad. Den nye undersøgelse, er én af de første undersøgelse af disse stoffers giftighed, og har gennem rotteforsøg og forsøg med menneskeceller påvist, at stofferne både kan virke kræftfremkaldende, er giftige for celler og kan skade arveanlæggene.

- "Vi har tidligere mest fokuseret på bestrålingens konsekvenser for fødevarekvaliteten, men denne undersøgelse gør det helt tydeligt for os, at der også kan være sundhedsrisici", siger Klaus Melvin Jensen.

I USA kommer der løbende flere og flere bestrålede varer på markedet, mens salget i Europa i mange år har ligget på et lavt niveau.

Læs rapporten (PDF format) Klik her