postheadericon Gensplejsede fødevarer

 Danmarks Aktive Forbrugere (DAF) har siden 1997 arbejdet aktivt for at oplyse de danske forbrugere om miljøproblemerne ved gensplejsning. Med mærknings sanktioner har DAF sat fokus på gensplejsede fødevarer i butikkerne og på de utilstrækkelige mærkningsregler for gensplejsede fødevarer.DAF har i samarbejde med danske og internationale forbruger- og miljøorganisationer, med forskellige initiativer,sat fokus på problemerne med gensplejsede fødevarer.

Gensplejsning i butikkerne

DAF indgik i 1997 et samarbejde med Greenpeace, om at overvåge det danske marked for gensplejsede varer.I marts 1997 kom den første gensplejsede vare til de danske butikker. Et oreganobrød fremstillet af Bodenhoff, som indeholdt gensplejset soja, blev solgt iFDBs Irma-butikker. Varen var mærket med en lille note i ingredienslisten. For at sætte fokus på gensplejsning og de utilstrækkelige mærkningsregler iværksatte DAF mærkningssanktioner i forskellige Irma-butikker, hvor tydelige klistermærker med påskriften:"Kan indeholde gensplejset soja", blev sat på brødene.

Foranlediget af DAF's mærkningsaktion og presseomtale stoppede Bodenhoff øjeblikkeligt med at bruge gensplejset sojaolie i deres brød og gik over til rapsolie.

I maj 1997 begyndte kioskkæden 7-Eleven at sælge en romkugle indeholdende gensplejset soja. Da 7-Eleven overtrådte de gældende mærkningsreglerne forgensplejsede varer anmeldte DAF og Greenpeace 7-Eleven til politiet, og iværksatte mærknings sanktioner i forskellige 7-Eleven butikker.7-Eleven besluttede hurtigt at stoppe med at sælge romkuglerne og meldte offentligt ud, at de ikke ville sælge gensplejsede varer i deres butikker.

Siden 1997 har der været under 20 lovlige gensplejsede fødevarer i de danske butikker. DAF har ere gange sat fokus på varerne med mærknings sanktioner og har løbende ført en dialog med forhandlere og importører. Alle gensplejsede varer er blevet fjernet fra butikkerne eller har fået deregensplejsede ingrediens ændret til en ikke gensplejset.DAF har siden 1998 drevet en oplysnings hjemmeside med en liste over de gensplejsede fødevarer, som er blevet solgt i de danske butikker.

Underskriftsindsamling.

I foråret 1998 gennemførte DAF sammen med 18 andre miljø- og forbrugerorganisationer (bl. a. NOAH og Greenpeace)en landsdækkende underskriftsindsamling imod gensplejsning. Underskriverne opfordrer folketinget til at indføre forbud imod:

  1. Fremstilling og anvendelse af gensplejsede organismer i fødevarer

 

  2. Udsætning af gensplejsede organismer i miljøet

 

  3. Patentering af dyr og planter og disses gener.

DAF deltog ved at udsende underskrifts skemaer til alle aktive medlemmer, og DAF's lokale netværk organiserede desuden indsamlinger i Århus, Roskilde og Aalborg. Underskriftsindsamlingen sluttede i starten af maj 1998. Der blev indsamlet i alt 77.416 underskrifter. Ved et arrangement i København den 13. maj 1998 overraktes underskrifterne tilmiljøminister Svend Auken.Underskriftsindsamlingen kom ud til forbrugerne over hele landet og var - selvom den ikke direkte påvirkede folketingets lovgivning - med til at sætte skepsisen imod gensplejsede fødevarer på dagsordenen.